Kitchen Tops

 • 0406
 • 0406L
 • 0421L
 • 0585
 • 088
 • 1090PS
 • 10L
 • 12L
 • 15L
 • 23L
 • 24L
 • 30L
 • 3164
 • 3167
 • 3171
 • 3179
 • 3180
 • 3181
 • 3182
 • 31L
 • 32L
 • 3308
 • 3324
 • 3329
 • 33L
 • 5025
 • 5029
 • 5029S
 • 5041
 • 5063
 • 5064
 • 5096
 • 5099
 • 5101
 • 5105
 • 5110
 • 5120
 • 5602
 • 5629
 • 5634
 • 5695
 • 5700
 • 6254
 • 6821
 • C367
 • F6811
 • F6812
 • F6813
 • H223
 • M010
 • M012
 • S001
 • S003
 • S015
 • TV374
 • U1027
 • U1184
 • U1193
 • U1290
Clear
SKU: N/A Category:

Description

Επιφάνεια: HPL 0,7mm
Μήκος: 4,20μ
Μορφές & Διαστάσεις: Μονόκουρβοι, πλάτος 60 εκ. Δίκουρβοι, πλάτος 40, 64, 80 εκ

Surface: HPL 0,7mm
Lenght: 4,20m
Forms & Dimensions: One Side Curve, 60 cm with. Two Side Curve, 40, 64, 80 cm width

Additional information

Tops

0406, 0406L, 0421L, 0585, 088, 1090PS, 10L, 12L, 15L, 23L, 24L, 30L, 3164, 3167, 3171, 3179, 3180, 3181, 3182, 31L, 32L, 3308, 3324, 3329, 33L, 5025, 5029, 5029S, 5041, 5063, 5064, 5096, 5099, 5101, 5105, 5110, 5120, 5602, 5629, 5634, 5695, 5700, 6254, 6821, C367, F6811, F6812, F6813, H223, M010, M012, S001, S003, S015, TV374, U1027, U1184, U1193, U1290